Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4472

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4476

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4472

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4476

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4472

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4476

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4472

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4476

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4472

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4476

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4472

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4476

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4472

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4476

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4472

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4476

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4472

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/noorisma/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4476
نایلون استرچ نوریسما پارس

نایلون استرچ نوریسما پارس

نایلون استرچ نوریسما پارس نایلون استرچ نوریسما پارس محافظ یا پوششی است که به شکل های رول و فیلم در دستگاه استرچ قرار میگیرد و از ویژگی های بارز آن میتوان چسبندگی،قابلیت کشش بالا و شفافیت اشاره کرد و بیشترین مورد استفاده این محصول برای بسته بن…
نایلون شیرینگ نوریسما پارس

نایلون شیرینگ نوریسما پارس

نایلون شیرینگ نوریسما پارس نایلون شیرینگ از انواع نایلون های پرکاربرد برای بسته بندی محصولات متنوع است. این محصول با های 15 تا 300 میلیمتر با توجه به کاربرد و محصول مورد نظر جهت بسته بندی قابل تولید میباشد. بسته بندی با نایلون های شیرینگ به این …
نایلون حباب دار پاکتی نوریسما پارس

نایلون حباب دار پاکتی

نایلون حباب دار پاکتی نایلون حباب دار پاکتی نوریسما پارس بسته به نوع استفاده و محصول مورد نظر میتواند در عرض ، طول ، رنگ و گرماژ مختلف تولید شود ، این محصول جهت بسته بندی انواع کالا و ضد ضربه کردن آن ها در هنگام حمل و نقل و جا به جایی استفاد…
کاور سه بعدی نایلون حباب دار نوریسما پارس

کاور سه بعدی نایلون حباب دار

کاور سه بعدی نایلون حباب دار کاور سه بعدی نایلون حباب دار نوریسما پارس برای بسته بندی و پوشش اجناس و لوازم و انواع محصولاتی که دارای ابعاد سه بعدی (مکعب مربع و مکعب مستطیل) هستند استفاده میشود.  میتوان این کاور را با ابعاد و چاپ و ضخامت مورد نظر و …
شیت نایلون حبابدار نوریسما پارس

شیت نایلون حباب دار

شیت نایلون حبابدار شیت نایلون حباب دار نوریسما پارس بسته به نوع استفاده و محصول مورد نظر میتواند در عرض ، طول ، رنگ و گرماژ مختلف تولید شود. این محصول جهت بسته بندی انواع کالا و ضد ضربه کردن آن ها در هنگام حمل و نقل و جا به جایی استفاده میشود…

نایلون حباب دار رنگی

نایلون حباب دار رنگی نایلون حباب دار رنگی نوریسما پارس بسته به نوع استفاده و محصول مورد نظر میتواند در عرض ، طول ، گرماژ و سایز حباب متنوع (10،20 و30 میلی متری) تولید شود  ،این محصول جهت بسته بندی انواع کالا و ضد ضربه کردن آن ها در هنگام حمل و نقل…
پلاستیک حباب دار نوریسما پارسnoorisma.com

نایلون حباب دار 30 میلی متری نوریسما پارس

نایلون حباب دار 30 میلی متری نایلون حباب دار 30 میلی متری نوریسما پارس بسته به نوع استفاده و محصول مورد نظر میتواند در عرض ، طول و گرماژ مختلف تولید شود،این محصول جهت بسته بندی انواع کالا و ضد ضربه کردن آن ها در هنگام حمل و نقل و جا به جایی…
پلاستیک حباب دار و گرانولnoorisma.com

نایلون حباب دار 20 میلی متری نوریسما پارس

نایلون حباب دار 20 میلی متری نایلون حبابدار 20 میلی متری نوریسما پارس بسته به نوع استفاده و محصول مورد نظر میتواند در عرض ، طول و گرماژ مختلف تولید شود،این محصول جهت بسته بندی انواع کالا و ضد ضربه کردن آن ها در هنگام حمل و نقل و جا به جایی…
نایلون حبابدار 10 میلی متری نوریسما پارس

نایلون حباب دار 10 میلی متری نوریسما پارس

نایلون حباب دار 10 میلی متری نایلون حبابدار 10 میلی متری نوریسما پارس بسته به نوع استفاده و محصول مورد نظر میتواند در عرض ، طول و گرماژ مختلف تولید شود،این محصول جهت بسته بندی انواع کالا و ضد ضربه کردن آن ها در هنگام حمل و نقل و جا به جایی…